• Imprimeix

Geoíndex - Sòls

El visualitzador Geoíndex Sòls posa a disposició dels usuaris tota la informació recopilada des de l’any 2007

El visualitzador facilita l’accés a les informacions del programa de cartografia de sòls del Geotreball IV Mapa de sòls 1:25.000 i del Mapa de sòls 1:250.000 (en preparació). Aquesta informació inclou, a més dels mapes i de les seves llegendes, dades sobre la morfologia i les característiques físiques i químiques dels escandalls i observacions que s’han descrit i caracteritzat en aquests treballs, i que serveixen per establir el catàleg dels principals tipus de sòls que apareixen a Catalunya.

El visualitzador, a més, també ofereix alguns mapes temàtics derivats directament de la cartografia a escala 1:25.000: Sòls (Soil Taxonomy System, 1999 i World Reference Base, 2007); material subjacent; drenatge, profunditat i capacitat agrològica; capacitat de retenció d’aigua disponible.

Llegenda del visualitzador Geoíndex de Sòls [PDF]


Darreres actualitzacions
• Novembre 2017: Mapa de sòls 1:250.000
• Juliol 2017: Registres 1474 fitxes d'escandalls (25M) i 2240 fitxes d'observacions (250M)

WMS

Aquesta informació també es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS


Referències

SSS, 1999. Soil Taxonomy. A Basic System for Making and Interpreting Soil Surveys.
Soil Survey Staff, 2nd edition NRCS US Department of Agriculture, Handbook 436.

WRB, 2007. Base Referencial Mundial del Recurs Sòl.
Primera actualització 2007. IUSS Grup de treball WRB. Informes sobre Recursos Mundials de Sòls, 103. FAO. Roma.