• Imprimeix

Recursos geològics

Geotèrmia, Sòls...

Geotèrmia

Potencial d'explotació d'energia geotèrmica

Sòls

Treballs d'edafologia i cartografia