• Imprimeix

Qüestionari d'allaus observades

Dades personals de qui omple la fitxa


Dades de la caiguda de l'allau (Si l'heu vist baixar)

Data:

Hora:

Tipus de temps:

Temperatura de l'aire:

Vent:


Dades de l'allau (Tria les opcions que millor defineixin l'allau)

Tipus d'allau :

Allau de placa
Allau sense cohesió, amb sortida puntual
Allau sense cohesió, amb sortida linial
Allau de superfície (neu sobre neu)
Allau de fons

Humitat de la neu:

Tipus de desplaçament de la neu (en cas d'haver vist baixar l'allau) :

Allau de neu pols o amb aerosol
Allau de flux dens

Tipus de desplaçament de la neu (en cas d'haver vist baixar l'allau) :

Poc definit
En grumolls
En boles
En blocs

Paràmetres de l'allau (en m)

Paràmetres de l'allau (en m)
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Morfologia :

Convex
Còncau
Rectilini
----------------------

Causes de l'origen de l'allau

Causes

Naturals

Accidentals


Dades de la persona o grup de persones que han estat afectades per l'allau (Tant si qui omple la fitxa formava part del grup o no)

Accidentats :

Material de seguretat :

Portàveu pala? :

Portàveu sonda? :

Tipus de rescat :

En cas de rescat organitzat :

Com heu trobat la / les víctimes? :

Activitats dels accidentats :


Localització de l'allau


Política de privacitat de dades
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya garanteix que tota la informació referent a les dades personals seran tractades de manera confidencial i en cap moment s'oferiran a tercers. D'acord amb la llei 15/1999 es reconeix el dret de l'usuari a accedir, modificar i/o cancel·lar les seves dades personals de les nostres bases de dades mitjançant un escrit adreçat a l'ICGC.